Windykacja - Windykacja Należności Długów BEST Rzeszów Szybko i Skutecznie, Windykacja Podkarpacie Referencje 
BEST Skuteczna Windykacja


   Windykacja  BEST Skuteczna Windykacja należności! Działamy do 2000 roku!!!

  

Windykacja - etapy:


I. Postępowanie polubowne przedsądowe

  Na tym etapie przeprowadzamy czynne rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Jako firma wyspecjalizowana, posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz znajomość możliwości prawnych, co ułatwia nam efektywne przeprowadzenie rokowań na tym etapie.

  Zajmujemy się również gromadzeniem informacji o sytuacji ekonomicznej i rynkowej dłużnika, wiadomości te wykorzystujemy w negocjacjach, przekazujemy je również Wierzycielowi.

  Na etapie przedsądowym uzyskujemy dla naszych klientów dodatkowe dowody istnienia długu. Uzyskane przez nas dowody sprawiają, iż ewentualna sprawa sądowa jest formalnością i kończy się ona wydaniem Nakazu Zapłaty w trybie nakazowym.


II. Postępowanie sądowe

  Oferujemy naszym klientom pomoc w prowadzeniu spraw sadowych. Podpisanie umowy z naszym biurem nie wyklucza prowadzenia spraw w Sadzie bezpośrednio przez wierzyciela.


III. Postępowanie przedegzekucyjne, egzekucyjne, po nieskutecznej egzekucji komorniczej

  Na podstawie prawomocnego Nakazu Zapłaty (wyroku) rozpoczynamy negocjacje z dłużnikiem dotyczące dogodnych dla stron form i terminów spłaty należności. Jeżeli zachodzi taka potrzeba ustalamy nowe miejsce pobytu dłużnika, prowadzimy aktywne działania zmierzające do określenia możliwości efektywnego odzyskania należności. Zdobyte informacje wykorzystujemy w negocjacjach z dłużnikiem.  Nasze działania pozwalają ograniczyć koszty oraz czas związany długotrwałym niejednokrotnie postępowaniem egzekucyjnym.


W celu zlecenia nam sprawy należy przesłać (w wygodny dla Państwa sposób: emailem, faksem lub listem) do naszego biura kopie:

 • zestawienia faktur VAT, z którego wynika aktualne saldo należności,
 • dowolnej faktury VAT,
 • umowy współpracy (jeśli była zawierana z dłużnikiem),
 • w przypadku spraw po postępowaniach sądowych: kopia wyroku lub nakazu zapłaty,
 • korespondencji do i od dłużnika (jeśli taka korespondencja była prowadzona).

 • Wzór umowy z naszym biurem znajduje się w zakładce Umowa. Treść umowy jest prosta i zwięzła, a jej zapisy mogą być indywidualnie negocjowane.

    Biuro Finansowe BEST
  Krzysztof Gołojuch

  ul. Załęska 45
  35-322 Rzeszów
  tel. 602 738 469
  tel. 17 852 75 42
  faks 17 789 11 40
  email: biurobest@tlen.pl
  ___________________

  Oddział LUBLIN
  tel. 81 440 50 07
  kom. 508 078 333
  biurobest@interia.pl
  www.windykacja-lublin.pl
  ___________________

  Oddział RADOM
  tel. 48 62 72 006
  biuro@windykacjaradom.pl
  www.windykacjaradom.pl
  ___________________

  Oddział KRAKÓW
  tel. 12 362 55 22
  biuro@windykacja-krakow.pl
  www.windykacja-krakow.pl
  ___________________

  nr konta:
  BEST, Załęska 45, Rzeszów
  50 1020 5558 1111 1721 8330 0059
  PKO Bank Polski Inteligo
  ___________________

  Zgłoś wierzytelność do windykacji wypełniając formularz on-line
  lub pobierz formularz
  .doc lub .pdf
  ___________________

  www.best-windykacja.pl
  www.windykacja-krakow.pl
  www.windykacja-lublin.pl
  www.windykacjaradom.pl
  www.windykacja.za.pl


  Copyright © 2013 Biuro Finansowe BEST K. Gołojuch